Welkom op de website van onze school


Onze troeven: 

 • Goede zorgwerking voor elk kind.
 • Aandacht voor welbevinden en emotionele ontwikkeling.
 • Franse lessen vanaf het 3de leerjaar
 • Openluchtklassen in de lagere school.
 • Inzetten op de talenten van de kinderen
 • Een eigen schoolbib
 • Bibbezoeken met de klas
 • Zwemles vanaf de 3de kleuterklas
 • Gebruik van de moedertaal tijdens vrije spelmomenten
 • Omgaan met diversiteit
 • Ouderbetrokkenheid