Rond huiswerk zijn de meningen zeer verdeeld. Dit blijkt uit een bevraging bij de leerlingen, de ouders, de leerkrachten. Wel huiswerk/geen huiswerk?  Hoeveel tijd wordt eraan gespendeerd ?  Welk soort taken geven we mee?  Wat willen we ermee bereiken?

 

Redenen genoeg dus om als schoolteam te gaan nadenken over dit item met als doel  een huiswerkbeleid uit te bouwen dat U inzicht verschaft in de wijze waarop onze school het huiswerk inbouwt in het volledige leerproces met afspraken die voor alle betrokkenen duidelijkheid en structuur brengen.

 

Bij wijze van differentiatie vinden wij het als team zeer belangrijk dat er zowel rekening gehouden wordt met zwakke als sterke leerlingen. Zwakkere leerlingen kunnen gedifferentieerd worden in de soort taak en/of in de hoeveelheid van de taak. Sterkere kinderen kunnen dan weer meer uitdagende opdrachten krijgen (vb. toepassingen i.p.v. gewone bewerkingen bij wiskunde)

 Doel :

 

- huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces van wat in de klas wordt gedaan. Ze
   kunnen thuis iets verder inoefenen of automatiseren. Vanaf de tweede graad kunnen
   kinderen ook een voorbereidende taak krijgen op de komende les.

- leren zelfstandig werken : stapje per stapje leerlingen vaardiger maken om een taak  
   alleen aan te kunnen

- leren plannen

- een brug bouwen tussen de school en thuis doordat ouders zicht krijgen op wat in de
   klas gebeurt.  Op die manier gaat een stukje school mee naar huis.

- een gewoontevorming creëren om een zekere werkhouding en werkdiscipline/attitude
   te leren

- Lezen moet binnen de thuistaak een vanzelfsprekende gewoonte worden

 • Soort taken

 • 1ste graad: automatisatietaken (extra inoefening zowel voor schrijven, lezen als rekenen), vooral verdere inoefening van geziene      leerstof (heel soms afwerken van wat reeds in de klas begonnen werd), materiaal/prenten zoeken ter voorbereiding van een les.

 • 2de  graad: idem 1ste graad + creatieve opdrachten verzinnen/afwerken, boek lezen en een bijpassende leesfiche invullen, een verbeterde versie van ‘creatief schrijven’ netjes overschrijven, lessen leren voor een toets waarbij een schriftelijke voorbereiding moet afgegeven worden.

 • 3de graad: huiswerk die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen, het is vooral de kwaliteit die primeert en niet de kwantiteit, het leerproces is nu belangrijker dan wát er precies geleerd wordt (leren leren). Enkele voorbeelden zijn; het maken van een werkstuk, een voorbereidende tekst doornemen om informatie te verwerven, een natuurkundig proefje uitproberen, gedicht memoriseren, dialogen inoefenen,…

   

 

 

Tijd  en vaste dagen

 • 1ste graad: ongeveer 15 tot 30 minuten zou moeten volstaan om het huiswerk af te werken. (cfr. luikje differentiatie).

  Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag, gecombineerd met een dagelijkse leestaak.

 • 2de  graad: voor verwerkingsopdrachten, een boek lezen, een verbeteringstaak rekenen we op 30 minuten tot 40 minuten. Aan andere soort taken mag en kan langer gewerkt worden, deze taken moeten meestal niet de dag erna afgewerkt zijn. (leren plannen) (cfr. luikje differentiatie)

  Wij zorgen ervoor dat er minstens 1 huiswerkvrije dag per week is, meestal valt deze op woensdag.

 • 3de graad: wij rekenen minstens op 30 tot 60 minuten per dag, dit is uiteraard variabel. Op maandag en donderdag worden vaak lessen voorzien die  een week op voorhand reeds gepland werden. Elke dag worden taken voorzien, maar mits een goede planning kan dit veranderlijk zijn.

 • Verwachtingen naar de ouders toe

 

Wat verwachten we wel

Wat verwachten we niet

Interesse tonen in het schoolgebeuren

Ouders hoeven het huiswerk niet te maken, of te begrijpen. Dit is de taak van de kinderen

Erop toezien dat het huiswerk echt gemaakt wordt (controle van agenda!)

Extra oefeningen geven als straf of wanneer het kind zeer veel fouten maakte.

Rustige plaats om het huiswerk te maken

Er mag gewezen worden op eventuele fouten, maar het huiswerk moet niet verbeterd zijn. Dat doen de leerkrachten wel. (belangrijk voor niveaubepaling! )

Steeds een vaste structuur (agenda nemen, taken maken, controle door ouder, boekentas meteen maken)


We verwachten geen foutloze taak. In huiswerk mógen fouten voorkomen, kinderen kunnen hieruit leren.

Positieve ingesteldheid t.o.v. huiswerk, aansporen om met zorg te werken

De agenda handtekenen zonder echt te controleren of het gemaakt is.

Meeluisteren als het kind luidop leest (daarom moet ouder het niet begrijpen)

 

Problemen zo snel mogelijk signaleren aan leerkracht

 

In de 3de graad kinderen zelfstandiger leren werken, verantwoordelijkheid laten dragen

 

Een les overhoren, naar een voordracht luisteren

 

 

Huiswerk moet er dus voor zorgen dat kinderen een extra moment hebben na school om alles even op een rijtje te zetten en hun dag te ‘verwerken’. In de toekomst zal elke leerling ontdekken dat huiswerk een voorbereiding was op het secundair onderwijs en vervolgens op het ‘echte’ leven.

 


Gemeentelijke Basisschool Regenboog 

Ulensstraat 75

1080 Sint-Jans-Molenbeek
regenboog.1080@molenbeek.irisnet.be

Telefoon: 02/426.40.42