Gimme is een app waar je als ouder alle brieven en communicatie van de school kan raadplegen. Je hoeft nooit meer naar een briefje te zoeken om te weten of jouw kind op uitstap gaat of iets naar school moet meebrengen.


Klik op de gimme-knop om naar de app te gaan.


Informatie voor ouders

Bij een besmetting op school: welke maatregelen nemen we?

 

Wat gebeurt er wanneer COVID-19 opduikt in de school van uw kind? Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we u hier graag over informeren. We kunnen ons voorstellen dat u hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op uw kind kan zijn.

 

De richtlijnen van de overheid worden regelmatig bijgestuurd. Bij wijzigingen houden we u daarvan op de hoogte.

 

Mijn kind of iemand binnen mijn gezin is besmet

 

Indien iemand binnen uw gezin positief getest is op COVID-19, verwittig dan altijd de directeur van de school. De directeur zal vervolgens contact opnemen met de CLB arts.

 

Welke maatregelen worden er genomen?

 

De (vermoedelijk) besmette leerkracht of de (vermoedelijk) besmette leerling  wordt in afwachting van het testresultaat al in (thuis)isolatie geplaatst.

 

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) start een contactonderzoek binnen de school zodra er bevestiging is. Dat onderzoek gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad op school. Afhankelijk van verschillende parameters (o.a. de leeftijd van de besmette persoon, de duur en de intensiteit van een contact) neemt men andere maatregelen.

 

Er zijn 2 groepen:  hoog-risico (nauwe) en laag-risico (oppervlakkige) contacten

o   Hoog risico contacten: deze zullen (14 dagen) in thuisquarantaine geplaatst worden en mogelijks ook gevraagd worden zich te laten testen, zelfs als ze geen klachten vertonen. Ze krijgen een schriftelijk bewijs van het CLB dat ze een nauw contact zijn en kunnen hiermee naar de huisarts, in dit geval is de test gratis.  

Het CLB belt alle hoog risico contacten (of hun ouders) persoonlijk op.

o   Laag risico contact: deze zullen worden geïnformeerd over wat mag en niet mag en gevraagd worden waakzaam te blijven en symptomen zeker te melden. Zij mogen wel naar school blijven komen.

 

Kleuteronderwijs :

o   Als een kind in het kleuteronderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico;

o   Kleuters worden niet standaard getest;

o   Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas beschouwd als contactpersonen met een hoog-risico gezien de kleuterleerkracht geen afstand bewaart met de leerlingen. De kinderen zullen (14 dagen) in thuisquarantaine geplaatst worden. De CLB arts neemt dan contact met u op.

 

Lager onderwijs:

o   Als een kind in het lager onderwijs een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas, evenals de leerkracht, beschouwd als contactpersonen met een laag risico.

o   Als de leerkracht een bevestigd COVID-19 geval is, worden alle kinderen in de klas meestal ook beschouwd als contactpersonen met een laag risico. Indien het uitzonderlijk om een hoog risico contact gaat, brengt de CLB arts u hiervan op de hoogte.   

 

Internaat (leerlingen van alle leeftijden) :

o   Kinderen die deel uitmaken van dezelfde bubbel/zorggroep worden beschouwd als nauwe contacten. Er gelden dezelfde maatregelen als voor gezinsleden (huisgenoten).

 

Voor de kinderen en leerkrachten die niet gecontacteerd worden, is er geen reden om thuis te blijven.

 

Wat vertel je je kind?

 

Stel je kind vooral gerust. Geef aan dat de school alle maatregelen zal nemen zodat hij/zij veilig naar school kan gaan. Indien uw kind angstig blijft, dan kan u hierover praten met iemand op school (leerkracht, directeur, zorgjuf). U kan ook steeds terecht bij het CLB. Vraag de contactgegevens aan de school.

 

Bij wie kan je terecht als je nog vragen hebt over deze brief?

 

Bij de schooldirecteur : …

Bij de CLB arts : …

 

Meer informatie?

•             Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

•             Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.

•             Onderwijs Vlaanderen - Informatie over het coronavirus voor ouders https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus

 

 

 

                         Schooluren 

De school is alle dagen open om 7u00. Er is betalende opvang tot 8u25.

De schoolpoort gaat open om 8u25 en sluit om 8u35.

Wij vragen dan ook de ouders om de school te verlaten.    

De lessen starten om 8u40.

Voor de kleuters is de middagpauze van 11u25 tot 12u40.

Voor de kinderen van de lagere school is de middagpauze van 12u15 tot 13u30.

De school eindigt om 15u10. Er is betalende opvang tot 18u00.

Op woensdag eindigt de school om 12u15. Er is betalende opvang tot 18u00.

 

 

Maandag

Dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

7u00 – 8u25

Betalende opvang

Betalende opvang

Betalende opvang

Betalende opvang

Betalende opvang

8u25 – 8u40

Ontvangst KS op de SP

Ontvangst LS in de klas

Ontvangst KS op de SP

Ontvangst LS in de klas

Ontvangst KS op de SP

Ontvangst LS in de klas

Ontvangst KS op de SP

Ontvangst LS in de klas

Ontvangst KS op de SP

Ontvangst LS in de klas

8u40

Start van de activiteiten

Start van de activiteiten

Start van de activiteiten

Start van de activiteiten

Start van de activiteiten

11u25 – 12u40

Middagpauze kleuters

Middagpauze kleuters

 

Middagpauze kleuters

Middagpauze kleuters

12u15 – 13u30

Middagpauze lagere school

Middagpauze lagere school

 

Middagpauze lagere school

Middagpauze lagere school

12u15

 

 

Einde van de lessen

 

 

15u10

Einde van de lessen

Einde van de lessen

 

Einde van de lessen

Einde van de lessen

15u10-15u25

Avondtoezicht rij/klasgroep

Avondtoezicht rij/klasgroep

 

Avondtoezicht rij/klasgroep

Avondtoezicht rij/klasgroep

15u10 – 18u00

Betalende opvang

Betalende opvang

 

Betalende opvang

Betalende opvang

                                                                                  

Wij vragen de ouders om erop toe te zien dat deze uren gerespecteerd worden.

Kom ’s morgens tijdig naar school om rustig afscheid te kunnen nemen van uw kind.

 

Voor de goede werking van de school vragen wij u vriendelijk om GEEN kinderen meer te komen halen of terug te brengen tijdens de lesuren.

 

Indien uw kind naar de dokter moet, of een andere afspraak heeft dan kan u uw kind enkel komen afhalen en terugbrengen tijdens de middagpauze.

Voor de kleuters is dit tussen 12u25 en 12u40

Voor de lagers school is dit tussen 13u15 en 13u30  

Uitzonderingen dienen op voorhand besproken te worden met de directeur.